Sierakowice - 29/30 września 2018

 Regulamin Rajdu Tułacz -  Dog Trekking

Ostatnia zmiana: dnia ............ - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

 1. Organizatorem trasy DogTrekking (TP DT) jest Stowarzyszenie Wataha z Bydgoszczy.
 2. Do udziału w zawodach na trasie DogTrekking dopuszcza się wszystkie psy, bez względu na wielkość lub rasę.
 3. W każdej drużynie wymagany jest udział minimum 1 psa :-).
 4. Minimalny wiek psa mogącego wziąć udział w zawodach to 1 rok. Jeżeli pies jest młodszy, może brać udział po okazaniu przez startem pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu.
 5. Wszystkie psy biorące udział w zawodach muszą posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, najlepiej w postaci książeczki zdrowia psa (będzie sprawdzane przed startem).
 6. Każdy uczestnik startujący z psem ma obowiązek sprzątania po nim, zwłaszcza na terenie szkoły.
 7. Podczas całej imprezy (na terenie bazy oraz na terenach leśnych) obowiązuje zakaz spuszczania psa ze smyczy / linki.
 8. Zabronione jest używanie kolczatek, obroży zaciskowych i innych akcesoriów mogących wyrządzić krzywdę zwierzęciu. W przypadku psów ze skłonnością do zachowań agresywnych, dopuszcza się stosowanie wyłącznie dobrze dopasowanego kagańca fizjologicznego, umożliwiającego swobodne dyszenie, picie wody i poruszanie pyskiem.
 9. Podczas zawodów zabronione jest zmuszanie psa do biegu/marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa, zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym Organizatora.
 10. Obowiązkowe jest posiadanie odpowiedniego zapasu wody dla psa oraz (na całej trasie) miski, z której pies będzie mógł się napić.
 11. Zalecane jest, aby pies posiadał elementy odblaskowe i oświetlenie mocowane do obroży lub szelek psa.
 12. Zalecane jest, aby pies posiadał but ochronny na łapę.
 13. Zalecane jest posiadanie apteczki z podstawowym wyposażeniem, aby opatrzyć ewentualne skaleczenia psa.
 14. Na czas transportu oraz dla psów nocujących w bazie zalecane jest posiadanie transportera.
 15. Zalecane jest prowadzenie psów w szelkach oraz na smyczy z amortyzatorem, przypiętej do pasa biodrowego. Dopuszcza się trzymanie smyczy w ręce oraz używanie smyczy automatycznej.
 16. Psy ze skłonnością do zachowań agresywnych na terenie bazy muszą być w kagańcach.

Z uwagi na zasady współżycia społecznego, uczestników z psami prosimy o kwaterowanie w specjalnie do tego przeznaczonej części bazy, tak by pieski nie przeszkadzały uczestnikom pozostałych tras w spokojnym wypoczynku przed oraz po trudach pokonania tras.