Swarożyn - 23 marca 2019

Wiosenny Tułacz bez PMnO

Z uwagi na nieustanne zmiany regulaminu PMnO dążące do wyeliminowania z niego imprez stricte nawigacyjnych (MnO) i wymyślanie w związku z tym przez Kapitułę kolejnych wymogów godzących w charakter Tułacza (limit podstawowy 0 minut, trofea dla zwycięzców i inne) w roku 2019 Tułacze nie będą klasyfikowane w PMnO.

Jako organizatorzy imprezy, która kładzie nacisk przede wszystkim na precyzyjną nawigację a nie na bieganie po "tasiemkach do mety" nie możemy się zgodzić na faworyzowanie uczestników w postaci nagradzania trofeami tylko jednej trasy (TP50-PMnO) zwłaszcza w kontekście niespełniania tego warunku przez organizatorów innych imprez w ramach PMnO. Niestety nasze argumenty nie trafiły do członków Kapituły i mimo zgłoszenia Tułaczy w wymaganym terminie w 2018 roku zostały one pierwotnie pozbawione podwyższonej punktacji (pod pretekstem kolizji terminów z innymi imprezami) a następnie całkowicie usunięte z kalendarza PMnO.