4 kwietnia 2020 - woj. pomorskie

Ponownie zaktualizowaliśmy listę wpłat. Stan na 05.10.2012 godz. 20:20. Określenie "mało" w większości przypadków jest spowodowane zbyt niską opłatą gdyż pieniądze zostały wpłacone zbyt późno. Jeżeli osoba z opisem "mało" dokonała wpłaty do 30.09 prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty.

-----------

NIEPEŁNOLETNI

Przypominamy, że osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do startu TYLKO i WYŁACZNIE po okazaniu upoważnienia podpisanego przez oboje opiekunów prawnych (rodziców) wraz z poświadczeniem autentyczności podpisów. Zaktualizowaliśmy druk oświadczenia - do pobrania w dziale PLIKI DO POBRANIA.

-----------

Wyłączyliśmy formularz zgłoszeniowy. Wszystkich chętnych wziąć udział w Jesiennym Tułaczu i jeszcze niezgłoszonych zapraszamy do rejestracji w bazie zawodów.