Przywidz - 5-6 października 2019

Aktualizacja wpisowego

Dokonaliśmy aktualizacji wpisowego. Jeżeli na listach nadal nie ma zaznaczonej wpłaty prosimy o przesłanie mailem skanu potwierdzenia zapłaty oraz o przywiezienie go do bazy.

Jeżeli na lstach figuruje słowo "mało" oznacza to najprawdopodobniej, że wpłata dokonana została po 6.10.213. Prosimy o przesłanie mailem skanu potwierdzenia zapłaty oraz o przywiezienie go do bazy

 

Prosimy nie dokonywać już żadnych wpłat, gdyż nie zostaną one zaksięgowane na naszym koncie. Pozostałe płatności można będzie uregulować w sekretariacie Rajdu.