Przywidz - 5-6 października 2019

Bezpłatny Udział

kartuzy powiat new 150x47W związku ze wsparciem Jesiennego Tułacza ze strony władz Powiatu Kartuskiego wszyscy jego mieszkańcy zostają zwolnieni z opłaty startowej dokonanej w podstawowym terminie do 2 października 2017 (nie dotyczy zakupu koszulek i innych świadczeń dodatkowych). Po tym terminie i w bazie opłata dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego to 15 zł (zamiast regulaminowych 55 zł).

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu do bezpłatnego zapisywania się on-line przez formularz zgłoszeniowy. Opłaty dotychczas wpłacone zostaną zwrócone na konto, z którego były przesłane.