Swarożyn - 23 marca 2019

Regulamin Rajdu Tułacz - prorgram

Ostatnia zmiana: dnia 21.03 godz. 21:20 - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

22.03.2019 PIĄTEK

od 18:00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy (trasa TP50);
W związku z licznymi skargami uczestników na nocne hałasy powodowane przez psy osoby z psami prosimy o przyjazd w sobotę lub zakwaterowanie poza szkołą.

23.03.2019 SOBOTA

5:00-18:00 przyjmowanie uczestników w bazie imprezy;
06:30 start interwałowy trasy TP 50 km;
09:00 start interwałowy trasy TP 20 km;
09:30 start interwałowy trasy rowerowej 50 km;
10:00 start interwałowy trasy TP 30 km;

10:00 szkolenie dla uczestników trasy pieszej TP 10 km;
10:30 start interwałowy trasy TP 10 km;
17:30 uroczyste zakończenie dla trasy TP 10 km - losowanie nagród i upominków;

21:00 uroczyste zakończenie Rajdu - losowanie nagród i upominków;

22:30 opuszczenie bazy przez uczestników.

Powyższy program może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników - prosimy śledzić komunikaty przedstartowe.