Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Regulamin Rajdu Tułacz - prorgram

Ostatnia zmiana: dnia ............ - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

10.04.2021 SOBOTA

6:00-18:00 przyjmowanie uczestników;
06:30 start interwałowy trasy TP 50 km;
08:30 10:00 (zmiana COVID-owa) start interwałowy trasy TP 30 km;
09:00 start interwałowy trasy TP 20 km;
09:30 start interwałowy trasy rowerowej 50 km;

10:00 szkolenie dla uczestników trasy ParkoweBnO i pieszej TP 10 km;
11:30 10:30 (zmiana COVID-owa) start interwałowy trasy ParkoweBnO i pieszej TP 10 km;
losowanie nagród i upominków trasy ParkoweBnO i pieszej TP 10 na mecie

21:00 planowane zakończenie wydarzenia - bez uroczystości wręczenia nagród.

Powyższy program może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników - prosimy śledzić komunikaty przedstartowe.