Przywidz - 5-6 października 2019

Regulamin Rajdu Tułacz - zgłoszenia

Ostatnia zmiana: dnia .............. - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

ZGŁOSZENIA
Dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzeniem udziału jest wpłacenie wpisowego. Wniesienie opłaty po terminie podstawowym (patrz tabelka poniżej) jak i samo zgłoszenie (bez opłaty) nie gwarantuje kompletu świadczeń, w tym kolorowych map.

Dla wszystkich zgłosoznych osób przygotowane zostaną wypełnione Karty Uczestnika. Po przybyciu do bazy, przed zgłoszeniem się do sekretariatu, należy odnaleźć swój numer startowy na wywieszonej liście uczestników i wpisać go na otrzymanej w sekretariacie Karcie Uczestnika poprawiając ewentualne błędy. Procedura ta usprawni organizację imprezy.

WPISOWE
W wysokości podanej w tabeli poniżej należy przesłać przekazem pocztowym na adres z pkt. "ZGŁOSZENIA" lub przelewem bankowym na konto: 

73 1140 2004 0000 3502 0435 4718
BP ALMANAK Wojciech Suchy,
ul. Przemyska 12a/1, 80-180 Gdańsk
z dopiskiem: "darowizna od 'imię nazwisko uczestnika', drużyna nr ..."

Prosimy nie dodawać żadnych innych danych w tytule przelewu. Numer drużyny jednoznacznie identyfikuj trasę. Możliwe jest również dokonanie wpłaty w bazie zawodów, jednakże będzie ona odpowiednio wyższa.

Wpłat za kilka osób można dokonywać jednym przelewem podając w tytule imię i nazwisko tylko jednej osoby z drużyny.

Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty zostanie zaznaczone na stronie www Tułacza, na listach uczestników w kolumnie "wpisowe" w postaci zapisu "jest". Każdy inny zapis wymagać będzie wyjaśnień w sekretariacie za okazaniem dowodu wpłaty, który bezwzględnie należy wówczas okazać.

Prosimy nie dokonywać wpłat na 3 dni przed imprezą gdyż nie zostaną one zaksięgowane na naszym koncie i konieczne będzie dokonanie  kolejnej opłaty w sekretariacie. W takim przypadku, po zaksięgowaniu przelewu, ewentualna nadpłata zostanie zwrócona na to samo konto.

Trasa płatne do 02.09.2019
(termin podstawowy)

płatne po 02.09.2019
do 24.09.2018

płatne po 30.09.2019
lub na starcie

piesza 10 20 zł/os. 25 zł/os. 35 zł/os.
piesza 20, 30 35 zł/os. 45 zł/os. 60 zł/os.
piesza 50 45 zł/os. 55 zł/os. 75 zł/os.
rowerowa 45 zł/os. 55 zł/os. 75 zł/os.

ZWOLNIENIA Z WPISOWEGO

W ramach akcji promujących Tułacza zwolnione z konieczności opłacania wpisowego są osoby które:

  • reprezentują Patrona lub Patrona Medialnego (max. 2 osoby);
  • reprezentują Sponsora (od 1 do n osób w zależności od wysokości wsparcia ze strony sponsora);
  • są lauretami konkursów ogłaszanych na stonie Tułacza (np. na projekt nadruku na koszulce);
  • aktywnie uczestniczą w przygotowaniach Rajdu zgodnie z zakładką WOLONTARIAT;
  • są opiekunami minimum 10-cio osobowej grupy szkolnej (bez osób objętych innymi rabatami);
  • umieściły na głównej stronie swojego serwisu internetowego baner promujący Tułacza i zobowiążą się utrzymać go tam przez okres jednego roku. Szczegóły w zakładce POMÓŻ PROMOWAĆ.

Powyższe nie dotyczy kosztów zakupu kolorowych map, koszulek i innych świadczeń dodatkowo płatnych.

Ania Rodak