Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Regulamin Rajdu Tułacz - zgłoszenia

Ostatnia zmiana: dnia .............. - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

ZGŁOSZENIA
Dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w menu opo lewej stronie (WYSLIJ ZGLOSZENIE).

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzeniem udziału jest wpłacenie wpisowego. Wniesienie opłaty po terminie podstawowym (patrz tabelka poniżej) jak i samo zgłoszenie (bez opłaty) nie gwarantuje kompletu świadczeń, w tym kolorowych map. 

Dla wszystkich zgłosoznych osób przygotowane zostaną wypełnione Karty Uczestnika. Po przybyciu do bazy, przed zgłoszeniem się do sekretariatu, należy odnaleźć swój numer startowy na wywieszonej liście uczestników i wpisać go na otrzymanej w sekretariacie Karcie Uczestnika poprawiając ewentualne błędy. Procedura ta usprawni organizację imprezy.

OPŁATA STARTOWA
W wysokości podanej w tabeli poniżej należy przelewem bankowym na konto: 

73 1140 2004 0000 3502 0435 4718
BP ALMANAK Wojciech Suchy,
ul. Przemyska 12a/1, 80-180 Gdańsk
z dopiskiem: "darowizna od 'imię nazwisko uczestnika', nr XXX"

gdzie XXX oznacza numer drużyny (patrz LISTA ZGŁOSZEŃ)

Prosimy nie dodawać żadnych innych danych w tytule przelewu. Numer drużyny jednoznacznie identyfikuj trasę. Możliwe jest również dokonanie wpłaty w bazie zawodów, jednakże będzie ona odpowiednio wyższa.

Wpłat za kilka osób można dokonywać jednym przelewem podając w tytule imię i nazwisko tylko jednej osoby z drużyny.

Potwierdzenie zaksięgowania wpłaty zostanie zaznaczone na stronie www Tułacza, na listach zgłoszeń w kolumnie "wpisowe" w postaci zapisu "jest". Każdy inny zapis wymaga wyjaśnień w sekretariacie za okazaniem dowodu wpłaty, który bezwzględnie należy wówczas okazać.

Prosimy nie dokonywać wpłat na 3 dni przed imprezą gdyż nie zostaną one zaksięgowane na naszym koncie i konieczne będzie dokonanie kolejnej opłaty w sekretariacie. W takim przypadku, po zaksięgowaniu przelewu, ewentualna nadpłata zostanie zwrócona na to samo konto.

Trasa płatne do 22.02.2021
(termin promocyjny)

płatne po 22.02.2021
do 18.04.2021
(termin podstawowy)

płatne po 18.04.2021
lub na starcie

ParkoweBnO
<18 lat
10 zł/os. 10 zł/os. 15 zł/os.
ParkoweBnO
>= 18 lat
15 zł/os. 15 zł/os. 20 zł/os.
piesza 10 20 zł/os. 30 zł/os. 45 zł/os.
piesza 20 40 zł/os. 50 zł/os. 70 zł/os.
piesza 30, 50 50 zł/os. 65 zł/os. 90 zł/os.
rowerowa 50 zł/os. 65 zł/os. 90 zł/os.

UWAGA!
Dla trasy ParkoweBnO zasady wpłat są takie jak na Parkowych w Trójmieście, czyli wszystkie płatność w bazie. O wysokości opłaty decyduje termin zgłoszeń (przed lub po 18.04.2021).

ZWOLNIENIA Z WPISOWEGO
W ramach akcji promujących Tułacza zwolnione z konieczności opłacania wpisowego są osoby które:

  • reprezentują Patrona lub Patrona Medialnego (max. 2 osoby);
  • reprezentują Sponsora (od 1 do n osób w zależności od wysokości wsparcia ze strony sponsora);
  • są lauretami konkursów ogłaszanych na stonie Tułacza (np. na projekt nadruku na koszulce);
  • aktywnie uczestniczą w przygotowaniach Rajdu zgodnie z zakładką WOLONTARIAT;
  • są opiekunami minimum 10-cio osobowej grupy szkolnej (bez osób objętych innymi rabatami);
  • umieściły na głównej stronie swojego serwisu internetowego baner promujący Tułacza i zobowiążą się utrzymać go tam przez okres jednego roku. Szczegóły w zakładce POMÓŻ PROMOWAĆ.

Powyższe nie dotyczy kosztów zakupu kolorowych map, koszulek i innych świadczeń dodatkowo płatnych.

Ania Rodak