4 kwietnia 2020 - woj. pomorskie

Regulamin Rajdu Tułacz - zgłoszenia

Ostatnia zmiana: dnia ............. - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

ZGŁOSZENIA
Dokonujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dla wszystkich zgłosoznych osób przygotowane zostaną wypełnione Karty Uczestnika. Po przybyciu do bazy, przed zgłoszeniem się do sekretariatu, należy odnaleźć swój numer startowy na wywieszonej liście uczestników i wpisać go na otrzymanej w sekretariacie Karcie Uczestnika poprawiając ewentualne błędy. Procedura ta usprawni organizację imprezy.

Ania Rodak