Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Wakacyjny 2010 - komunikaty

Na stronie pojawiła się galeria z Wakacyjnego Tułacza.

Zamieszczone zostały również poprawione wzorcówki - do pobrania tutaj.

Poprawiliśmy wyniki końcowe trasy TP30. Z powodu blędu obliczeniowego wcześniej nie zostały uwzględnione minuty karne za czas w limicie spóźnień. Po podliczeniu minut za czas 4 zespoły zostały wyłączone z klasyfikacji (przyjęto czas mety = 999 aby można było skonfrontować popełnione błędy) zgodnie z pkt. 16c Regulaminu Rajdu "Zespoły, które dotrą na metę po zakończeniu limitu spóźnień nie będą klasyfikowane.".

Mamy jednek nadzieję że dobrze się bawiliście i że następnym razem będziecie bardziej czujni na czas.

Rozstrzygnięcie protestów do wyników Wakacyjnego Tułacza w Cewicach.


Po ogłoszeniu wstępnych wyników wpłynęły do organizatorów 4 protesty. Trzy z nich dotyczyły PK 15 a jeden PK 11 na trasie TP50 i TR. Za wszystkie uwagi (słowne i pisemne) serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że pomimo pewnych niedociągnięć autorzy protestów przejawiając daleko idące zrozumienie dla czynnika ludzkiego przy rozstawianiu tras wyrażają zadowolenie z imprezy i deklarują udział w kolejnych jej edycjach.

 

Poniżej przedstawiamy podjęte decyzje.

Na wstępie pragniemy zauważyć, że zamieszczona mapa wzorcowa odzwierciedla jedynie miejsca faktycznego ustawienia lampionów (szczególnie w okolicach PK 11 i PK 15) a nie miejsca zaznaczone na mapach „startowych” stąd pewne rozbieżności pomiędzy mapami i wzorcówkami.

 

Po wnikliwej analizie sytuacji Komitet Organizacyjny doszedł do wniosku iż:

1. Nie uznano protestu dotyczącego PK 11 pozostawiając zapis HJ jako potwierdzenie punktu stowarzyszonego.

2. PK 15 zastał nieprecyzyjnie ustawiony w terenie. W związku z powyższym za prawidłowe potwierdzenia przyjęto zapis w karcie startowej BPK zaś potwierdzenie lampiony z kodem AT uznano za punkt stowarzyszony (PS).

 

Za zaistniałą sytuację i straty czasu związane z błędami budowniczego przepraszamy wszystkich uczestników.

 

UZASADNIENIE

Ad. 1)

PK 11 na mapie jest umieszczony pomiędzy dwoma charakterystycznymi pagórkami, na południe od większego z nich. Lampion z kodem HJ stał również pomiędzy dwoma pagórkami ale na zachód od tego większego (jeśli nie jest to dość czytelne na wzorcówce to przepraszamy) i był prawidłowym punktem kontrolnym dla trasy TP30.

Lampion z kodem HJ był faktycznie „najbliżej miejsca zaznaczonego na mapie jako PK 11”, niemniej najbliżej nie oznacza „dokładnie w dany miejscu”. W miejscu zaznaczonym na mapie punktu kontrolnego nie było, a co za tym idzie prawidłowym zapisem na karcie startowej był wpis „BPK”, zaś wpis „HJ” został potraktowany jako potwierdzenie punku stowarzyszonego. Jest to zgodne z informacją na odprawie o odstępstwie od „Zasad …” PTTK InO dotyczącym zmniejszenia odległości punktów stowarzyszonych z 2 do 1 mm w skali mapy, czyli de facto do 25 m w terenie. Odległość pomiędzy miejscem zaznaczonym na mapie a umiejscowieniem lampionu z kodem HJ przekraczała 25 m czyli 1 mm w skali mapy i dlatego zapis HJ nie może zostać uznany za wpis prawidłowy.

 

Ad. 2)

Z mapy wynika, że PK 15 znajduje się w punkcie charakterystycznym „źródło” z którego wypływa strumień. Źródło to jest środkowym w grupie trzech źródeł. Z każdego z nich wypływa strumień. Strumienie te kierują się do większego strumienia płynącego po zachodniej stronie ww. źródeł. Stosując wariant dojścia do PK 15 od strony zachodniej tj. od strony głównego strumienia napotykamy bardzo wyraźną i łatwo „dającą się powiązać” z mapą rzeźbę terenu, która ewidentnie doprowadza do środkowego źródła.

 

W miejscu zaznaczonym na mapie, określonym jako środkowe źródło nie było punktu kontrolnego. Punkt kontrolny oznaczony kodem AT umieszczony był na brzegu bagienka położonego około 30m na zachód od ścieżki biegnącej wzdłuż stoku wzgórza.

Z uwagi na odstępstwo od „Zasad …” PTTK InO, o którym była mowa na odprawie, dotyczące zmniejszenia odległości punktów stowarzyszonych z 2 do 1 mm w skali mapy PK z kodem AT został uznany jako punkt stowarzyszony.

 

Jednocześnie prostujemy wszelkie wątpliwości dotyczące argumentów namierzania się na PK 15 od strony drogi po wschodniej stronie tego punktu. W rzeczywistości ma ona przebieg inny niż ukazano na mapie. Można się nią przemieszczać w kierunku PK 15 lecz nie może ona stanowić obiektu odniesienia. Punktami odniesienia dla precyzyjnego określenia PK 15 mogą być w zaistniałej sytuacji tylko elementy rzeźby terenu, a ta w tym rejonie jednoznacznie wskazuje gdzie powinien być umieszczony lampion.

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia na Jesiennym Tułaczu.

Komitet Organizacyjny

W dziale Pliki do pobrania opublikowaliśmy końcowe wyniki Wakacyjnego Tułacza 2010 po rozpatrzeniu złożonych protestów. Za zwłokę przepraszamy. Życzymy miłej lektury i do zobaczenia na Jesiennym Tułaczu.

W dziale pliki do pobrania zamiesciliśmy mapę wzorcową z Wakacyjnego Tułacza 2010.

Publikujemy wstępne wyniki Wakacyjnego Tułacza 2010.

Termin na składanie uwag i zapytań mija 14.07.2010.

W związku z wyjazdem zagranicznym kierownika Rajdu odpowiedzi i rozpatrzenie uwag nastąpi do 21.07.2010 i wówczas zostaną podane wyniki ostateczne.

Za niedogodności najmocniej przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Opublikowano listy startowe Wakacyjnego Tułacza 2010.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi w dziale Listy startowe.

 

Uwaga!
Start dla tras pieszych zaczyna się od minuty 0, czyli od godziny 7:00!
Start dla trasy rowerowej zaczyna się od minuty 180, czyli od godziny 10:00!

Dopłata do niepełnego wpisowego oraz wpłata na ubezpieczenie może zostać dokonana w bazie
Przypominamy, że w dziale Pliki do pobrania, znajduje się upoważnienie dla opiekunów osób niepełnoletnich. Upoważnienie jest wymagane, aby osoby poniżej 18 roku życia mogły wystartować w Wakacyjnym Tułaczu.
W związku z dziennym charakterem Wakacyjnego Tułacza postanowiliśmy dopuścić start indywidualny w kategorii rowerowej.

UWAGA!

Jeśli po rejestracji zespołu zajdzie potrzeba jakiejś zmiany (zmiana członków drużyny, dodanie zawodnika, usunięcie drużyny, itp.) prosimy o skorzystanie z formularza zmiany w celu przekazania nam informacji o koniecznej zmianie.

Miło jest nam poinformować, że dziś wystartowała nowa strona, która integrować będzie wszystkie odsłony Tułacza. Strona jest w ciągłej rozbudowie, więc zachęcamy do regularnego zaglądania.

 

Informujemy również, że otwarty jest formularz złoszeniowy na nową WAKACYJNĄ odłonę Tułacza. Aby zgłosić swój udział wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.