Sierakowice - 29/30 września 2018

Regulamin Rajdu Tułacz - informacje ogólne

Ostatnia zmiana: dnia .......... - kolor fioletowy

Kolorem czerwonym zaznaczono informacje szczególnie istotne.

CEL IMPREZY

  • praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem;
  • upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
  • propagowanie marszy i biegów na orientację jako dyscypliny sportu i doskonałej formy niekonwencjonalnego, aktywnego wypoczynku;
  • ukazanie uczestnikom piękna i walorów krajoznawczych województwa pomorskiego;
  • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

ORGANIZATOR
Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej.

PATRONAT 

  • Portal Trojmiasto.pl
  • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Trwają rozmowy o kolejne patronaty, zwłaszcza medialne - zapraszamy do składania ofert. 

SPONSORZY

Nawiążemy współpracę z kolejnymi firmami - zapraszamy do składania ofert.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik Imprezy - Wojciech Suchy
Budowa Tras - Tomasz Szot, Andrzej Potrykus
Sędzia Główny - Wojciech Suchy
Kierownik sekretariatu - Renata Opieka
Obsługa sekretariatu -  Dorota Kazimieruk, Dorota Marszal & Co
Obsługa informatyczna - Mateusz Marszal
Obsługa fotograficzna - ....................... wakat
oraz członkowie i sympatycy Bractwa Przygody ALMANAK.

Ania Rodak