Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Zagrożenia występujące w lesie

W wykonaniu obowiązku wynikającego z "Porozumienia w sprawie udostępnienia terenu ..." na potrzeby organizacji Tułacza informujemy co następuje:

 1. Impreza Tułacz odbywa się na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.
 2. Na terenach leśnych dozwolone jest parkowanie pojazdów tylko i wyłacznie w miejscach oznakowanych przez Nadleśnictwo. W przypadku zaparkowania pojazdów poza miejscami wyznaczonymi, kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnione wykroczenie.
 3. Las to dynamiczny ekosystem, w którym mogą wystąpić różne zjawiska, powodujące zagrożenia. Las to również zakład pracy.
 4. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W LESIE:
  1. Suche drzewa, które celowo są pozostawione do naturalnego rozpadu i w każdej chwili mogą się przewrócić.
  2. Konary drzew, które mogą w każdej chwili spaść.
  3. Drzewa z widocznymi owocnikami grzybów, które mogą się przewrócić.
  4. Przewalone lub złamane drzewa.
  5. Wystające korzenie drzew, pieńki po ściętych drzewach, dziury i inne nierówności.
  6. Suche gałęzie, szyszki i kamienie itp. leżącena ziemi.
  7. Koleiny występujące po pracach leśnych.
  8. Tłuczeń na drogach szutrowych nadleśnictwa.
  9. Strome zbocza wynikające z ukształtowania terenu.
  10. Żmije. Spotkanie z tym wężem grozi ukąszeniem. Jad może być niebezpieczny dla zdrowia. W przypadku ukąszenia należy zgłosić się do lekarza.
  11. Kleszcze. Najbezpieczniejsze jest chodzenie drogami leśnymi i używanie preparatów odstraszających owady.
  12. Prace leśne. Należy omijać miejsca, w których prowadzona jest wycinka drzew.
  13. Maszyny leśne. W lesie należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ leśnymi drogami mogą poruszać się: ciężki sprzęt oraz samochody osób pracujących w lesie.
  14. Dzikie zwierzęta – pogryzienie, użądlenie, ukąszenie, zranienie lub stratowanie.Należy pamiętać, aby nie dotykać dzikich zwierząt, gdyż mogą być zarażone wścieklizną.
  15. Przy złej pogodzie (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg lub na drogach lód) zwiększa się ryzyko nieszczęśliwych wypadków.W takiej sytuacji zalecane jest nie przebywanie w lesie, gdyż każde drzewo może się przewrócić, złamać itp.
  16. Niewypały i niewybuchy z czasów wojny.
  17. Polowania regulujące liczebność zwierzyny.
  18. Wnyki, sidła i inne pułapki stosowane przez kłusowników. W takiej sytuacji należy bezwzględnie się oddalić i niezwłocznie zawiadomić służby leśne.
  19. Wyładowania atmosferyczne.
  20. Organizmy i substancje wywołujące reakcje alergiczne.
  21. Występujące w lesie trujące lub mogące wywołać poparzenia rośliny i grzyby.
  22. Pozostałe zagrożenia trudne do zidentyfikowania
 5. Większość zagrożeń w lesie jest oznakowana odpowiednimi tablicami, należy się do tych ostrzeżeń lub zakazów bezwzględnie stosować.