Przywidz - 5-6 października 2019

Zmiana godziny startu

Ze względów logistycznych zmieniliśmy godzinę startu niektórych tras:
- TP50 i TP25 zaczynamy startować o 18:30 (nie o 19:00 jak było podane wcześniej)
- TR zaczynamy startować o 21:00 (nie o 21:30 jak było podane wcześniej)

Ponadto na wszystkich trasach mocno rekomendujemy posiadanie kompasu i umiejętności wyznaczania azymutów w terenie - będzie to niezbędne do odnalezienia kompletu punktów kontrolnych. Na trasie TP15 kompas nie będzie niezbędny, ale zalecany i bardzo pomocny.