Wiosenny Tulacz
10-18 kwietnia 2021 Wejherowo

Wakacyjny 2013 - komunikaty

PK SKPT - wyjaśnienie


W dziale Wyniki, mapy, plakaty zamieściliśmy skorygowane wzorcówki wszystkich tras z prawidłowo naniesionymi (zgodnie z ich lokalizacją w terenie) punktami kontrolnymi o kodach LU i SA. Za błędy na poprzednich wzorcówkach przepraszamy.

-----------------------

Wpłynął protest dotyczący lampionu z imprezy Manery SKPT zlokalizowanego w okolicy PK 17 trasy TP30 scorelauf. W dziale Wyniki, mapy, plakaty zamieściliśmy mapkę z zaznaczonym spornym PK oraz zaznaczonym terenem odmokłym w jego okolicy.

 

Punkt SKPT stał w terenie w odległości 82 m (zmierzone podczas wizji lokalnej) na północ od PK 17 o kodzie XA. Ponadto stał on w zachodniej części podmokłego wypłaszczenia, podczas gdy PK XA stał na wyraźnym grzbiecie (muldzie) co jest widoczne na mapie w postaci zakrzywienia warstwicy.

 

Komisja podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, że punktu SKPT w żaden sposób nie można uznać za punkt stowarzyszony (PS) do XA. Punkt ten w żaden sposób nie oddaje „w przybliżeniu położenia punktu kontrolnego” gdyż nie jest spełniony żaden z warunków określonych w pkt. 7 Regulaminu KInO ZG PTTK:

 

a) niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy) - przy ukształtowaniu terenu, na jakim stał PK XA uznano, że 82m nie są „niewielką odległością”;

b) podobna forma terenu – wypłaszczenie terenu nie jest „podobną formą” do muldy / grzbietu, nawet niewielkiego, ale zawsze grzbietu;

c) specyfikę mapy – mapa nie była w żaden sposób udziwniona;

d) inne informacje podane przez organizatora – nie było żadnych „innych informacji”, które mogłyby wskazywać na możliwość potraktowania PK SKPT jako PS do PK XA.

 

Wobec powyższego PK SKPT nie może być traktowany jako punkt stowarzyszony do XA a co za tym idzie jest Punktem Mylnym gdyż innej możliwości nie ma.

 

Ponadto Komisja spieszy wyjaśnić, że zapis pkt 9 „Regulaminu …” wyraźnie mówi, że Punkt Mylny „nie jest punktem kontrolnym danej trasy”, zaś pkt 10 „Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne” Sporny PK SKPT nie tylko nie był PK danej trasy ale w ogóle nie był PK tej imprezy!!! Punkt ten był oznakowany w zupełnie inny sposób niż wszystkie PK imprezy: zastosowany został inny lampion (bez logo BP Almanak i bez odblasków), inny przyrząd do potwierdzania karty startowej (perforator) i inny sposób oznakowania PK (kod nie składał się z dwóch liter). Wszystkie te elementy były omawiane podczas odprawy na rozpoczęciu Wakacyjnego Tułacza.

 

Faktycznie powyższe jest w pewnej sprzeczności z zapisem pkt. 9 „Regulaminu” mówiącym „…i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy”, jednakże z uwagi na zapisy cytowanych pkt. 7 i 10 „Regulaminu” uznano, że PK SKPT nie może zostać potraktowany jako punkt stowarzyszony do XA (nie zachodzi żadna ku temu przesłanka) zatem należy uznać go za punkt mylny mimo braku regulaminowych 5 mm w skali mapy. Komisja stoi na stanowisku, iż zapis o 5 mm w skali mapy dotyczy PK, które spełniają przesłanki zakwalifikowania ich jako PS (na podstawie pkt. 7) zaś gdy nie ma możliwości zakwalifikowania danego PK jako PS uznać go należy za PM.

Z up. Komisji Sędziowskiej

Wojciech Suchy

Przodownik Imprez na Orientację nr 409

Wyniki końcowe


W dziale Wyniki, mapy, plakaty opublikowaliśmy wyniki  końcowe Wakacyjnego Tułacza.

------------------------------------------------

Do opublikowanych po imprezie wyników wpłynęło kilka uwag do błędów spowodowanych zmęczeniem „materiału ludzkiego” podczas sprawdzania kart startowych oraz jeden (kilkukrotny) protest dotyczący PK1 na TR (LU/SA).

 

Większość uwag została pozytywnie rozpatrzona i uwzględniona w wynikach.

------------------------------------------------

Odnośnie PK1 na TR i całej związanej z tym (niepotrzebnej) dyskusji na Forum wyjaśniliśmy z Dominikiem w czym tkwił błąd i niezrozumienie zagadnienia.

W gronie sędziowskim dokonaliśmy wizji terenowej oraz przedyskutowaliśmy problem. Faktycznie punkt ten został źle zaznaczony na mapie Trasy Rowerowej – dokładnie pośrodku między faktycznie stojącymi w terenie PK LU i SA a co za tym idzie oba PK mieściły się w zakresie błędu 2 mm w skali mapy. W tej sytuacji podjęto decyzję o uznaniu za prawidłowe zarówno PK LU jak i SA. Dotyczy to jedynie trasy TR, gdyż na pozostałych oba PK były stowarzyszami i nie były zaznaczone na mapach.

 

Opublikowana wzorcówka TP25 zawiera błędną lokalizację PK LU i SA. Postaramy się ją wymienić w najbliższym czasie. Pozostałe wzorcówki mają prawidłowo zaznaczone sporne PK.

------------------------------------------------

PK o kodzie ‘O(‘ z Manewrów SKPT (w okolicy PK 17 TP30 oraz przy innych trasach) w żaden sposób nie może zostać uznany za PK stowarzyszony – stał na zupełnie odmiennej formie terenu.

------------------------------------------------

Końcowe wyniki wszystkich tras uwzględniają m.in. następujące zmiany:

- poprawiono limit czasu na TR

- uznano PK1 TR o kodzie SA za prawidłowy

- potwierdzenie PK z Manewrów SKPT (o kodzie ‘O(‘) uznano jako punkt mylny na wszystkich trasach

------------------------------------------------

Dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę. Mamy nadzieję, że pomimo pewnych niedociągnięć puścicie je szybko w niepamięć i ponownie spotkamy się w jeszcze większym gronie na Jesiennym Tułaczu, który odbędzie się w nocy z 12/13 października 2013.

Serdecznie zapraszamy.

Wzorcówki


W dziale Wyniki, mapy, plakaty opublikowaliśmy już wszystkie wzorcówki z Wakacyjnego Tułacza.

 

Wyjaśniła się również sytuacja z PK2 na TP25. Pierwotny błąd w zdefiniowaniu tego punktu w komputerze się potwierdził. PK prawidłowy miał kod SH, zatem wyniki "poprawione" są ważne.

Minuty startowe i wpłaty


Listy startowe z minutami wszystkich tras pojawią się na stronie www Tułacza dziś (piątek) późnym wieczorem.

 

Prosimy o niedokonywanie już wpłat za pomocą przelewów. Wszelkie płatności prosimy regulować w sekretariacie zawodów po przyjeździe do bazy.

Organizatorzy

Nowi sponsorzy i nie tylko!


Spieszymy donieść, że patronat nad Rajdem Wakacyjny Tułacz objęła pani Janina KwiecieńStarosta Kartuski. Dziękujemy i mamy nadzieję, że Pani Starosta przekona się, iż podjęła słuszną decyzję.

 

Witamy wśród grona sponsorów tradycyjnie już Sklep Tuttu z Gdańska-Wrzeszcza, ponownie firmę Pabline.pl specjalizująca się w sprzedaży armatury przemysłowej oraz po raz pierwszy firmę Go For Adventure dystrybutora renomowanych bandamek WDX wind x-treme.

 

Ponadto:

- zaktualizowaliśmy listy wpisowego.

- kończymy produkcję map, oj trasy zapowiadają się ciekawie.

- dogrywamy wszystkie świadczenia

 

Pozdrawiamy i do zobaczenia na Rajdzie!

Organizatorzy

Ruszyła strona Wakacyjnego Tułacza!!!

Uruchomiliśmy stronę www Wakacyjnego Tułacza. Tym razem zapraszamy do gościnnej Gminy Sierakowice. Szczegółowy regulamin i zapisy zostaną uruchomione niebawem.

Poprawiliśmy wyniki TP25 w odniesieniu do PK3.

 

We wstępnym założeniu punkty WT, AB i LT (grupa PK 3 z TP25) były uznane za mylne w stosunku do HL, IK, KT i KH (grupa PK15 TP30) i vice versa, gdyż nie były w idealnie tym samym miejscu charakterystycznym.

PK3 z 25 był na skrzyżowaniu ścieżki schodzącej po linii spadu ze ścieżką biegnącą po poziomicy, tzw. trawersem lub płajem, z kolei przy PK-15 z TP30 krzyżuje się ścieżka grzbietowa ze ścieżką po linii spadu (kiedyś przecinką). Miejsca nieco się różnią wysokością nad poziomem morza. Przy PK-3 słychać już miasto i kąt nachylenia ścieżki od przecięcia z trawersem jest dużo mniejszy.

 Po głębszej dyskusji z budowniczym i sędzią głównym, biorąc pod uwagę zasadę rozstrzygania wątpliwości "na korzyść uczestnika" oraz to że Tułacza ma służyć głównie celom edukacyjnym i rekreacyjnym a nie stricte sportowym oraz przychylając się do opinii, że wszystkie te PK leżą na skrzyżowaniach dróg zatem na "podobnej formie terenu" ;-) oraz w niewielkiej odległości od siebie (biorąc pod uwagę skalę mapy) zatem zgodnie z "Zasadmi Punktacji .... KInI ZG PTTK" postanowiliśmy uznać je za wzajemnie do siebie stowarzyszone.

 

Powyższa interpretacja nieco zmieniła punktację na trasie TP25 oraz nie wpłynęła na TP30. Zaktualizowane wyniku są już w dziale PLIKI DO POBRANIA.

W dziale PLIKI DO POBRANIA umieściliśmy wzorcówki z kodami PK dla poszczególnych tras.

W dziale PLIK DO POBRANIA opublikowaliśmy ostateczne wyniki poszczególnych tras. Tym samym stają sie one oficjalne a rajd Wakacyjny Tułacz uznajemy za zamknięty.

 

Wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów i własnym jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w kolejnej edycji Tułacza. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w październiku na Jesiennym Tułaczu. Szczegóły już wkrótce na naszych stronach.


Pracujemy jeszcze nad galerią, która stworzymy z przesyłanych nam zdjęć. Za dotychczasowe dziękujemy i tradycyjnie prosimy Was o kolejne oraz o Wasze relacje z Wakacyjnego Tułacza lub linki do w/w, aby pokazać innym jak było na trasach.

Wojciech Suchy

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz zmian został wyłączony. Chętnych do udziału w Wakacyjnym Tułaczu zapraszamy do bazy - szczegóły w dziale DOJAZD.

 

Pracujemy nad listami startowymi. Zostaną one opublikowane niebawem :-).

Zapisy ruszyły!!!

Uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy. Od teraz możecie się już zapisywyać na Wakacyjnego Tułacza. Do zobaczenia w Rumi.